Klimaprodukter bre
Home > Klimaprodukter bre

Juvfonne - 2597 Save

Juvfonne er en liten isfonn i Jotunheimen, like ved Juvvasshytta. NVE startet målinger av massebalanse og frontposisjon på Juvfonne i 2010. Målingene på Juvfonne er et bidrag fra NVE til Mimisbrunnr/Klimapark 2469.

1981 - 2019
År areal

(km²)
Kilde
1981 0.26 Orthophoto
1997 0.21 Landsat
2003 0.15 Landsat
2004 0.19 N50 map
2010 0.15 GNSS
2011 0.13 Orthophoto
2012 0.16 GNSS
2013 0.15 GNSS
2014 0.1 GNSS
2015 0.19 GNSS
2016 0.16 GNSS
2017 0.18 GNSS
2019 0.09 Orthophoto
2010 - 2019
År Frontendring (m) Kumulativ frontendring (m)
2010 0 Start
2011 -7 -7
2013 -6 -13
2014 -25 -38
2016 4 -34
2017 -4 -38
2018 -61 -99
2019 -9 -108
2010 - 2010
År Vinter- balanse (m.v.e.) Sommer- balanse (m.v.e.) Årlig balanse (m.v.e.)
2010  0,67 -3,92 -3,25