Tidsserie brefoto
Home


Tidsserie brebilder

Tidsseriene av brebilder viser fotografier av utvalgte breer i Norge (kun fastlandsnorge). Bildeseriene viser hvordan et utvalg av norske breer har endret seg de siste 10-140 år. De tidligste bildene er fra 1869. Antall bilder per bre varierer. Merk også at bildene ikke nødvendigvis er tatt fra samme sted; fotovinkel, utsnitt og siktelinje vil variere.

Klikk på breene i venstre meny og se bildene som bildeserier. For hver bre er det også mulig å se en sammenligning av to bilder. Kildene til fotoene er NVEs fotoarkiv med bidrag fra eksterne samarbeidspartnere.


Engabreen (ID 1094) i 1911 og 2017. Breen har smeltet tilbake 2.4 km mellom bildene, og Engabrevatnet har blitt dannet. Fra 1903 har brefrontposisjonen blitt målt nesten hvert år. Breen hadde et framstøt som kulminerte rundt 1910, og trakk seg så langsomt tilbake fram til 1931. Da begynte en svært rask tilbakegang som førte til at Engabrevatnet ble isfritt i løpet av ca 10 år. Sidan 1965 har breen hatt tre markerte framstøt som kulminerte i 1971, 1984 og 1999. Brefronten har smeltet tilbake etter 1999. Foto: John Bernhard Rekstad og Jostein Aasen