Tidsserie brefoto
Home


Tidsserie brebilder

Tidsseriene av brebilder viser fotografier av utvalgte breer i Norge (kun fastlandsnorge). Bildeseriene viser hvordan et utvalg av norske breer har endret seg de siste 10-140 år. De tidligste bildene er fra 1869. Antall bilder per bre varierer. Merk også at bildene ikke nødvendigvis er tatt fra samme sted; fotovinkel, utsnitt og siktelinje vil variere.

Klikk på breene i venstre meny og se bildene som bildeserier. For hver bre er det også mulig å se en sammenligning av to bilder. Kildene til fotoene er NVEs fotoarkiv med bidrag fra eksterne samarbeidspartnere.


Bergsetbreen (ID 2318) i 1996 og 2008. Bergsetbreen er en bre som reagerer raskt på endringer i klima. I 1996 var breen i fremstøt som følge av en rekke nedbørrike vintre. Mellom 2000 og 2008 har breen minket kraftig. Den nedre delen av breen ble adskilt fra den øvre delen i 2006. Foto: Hallgeir Elvehøy og Kristen Åsen