Klimaprodukter bre
Home > Klimaprodukter bre
Andre breprodukter: Tidsserie foto

Austdalsbreen - 2478 Save

Austdalsbreen er en østlig utløper av den nordlige delen av Jostedalsbreen. Breen ender i den regulerte innsjøen Austdalsvatnet. Massebalansemålinger har vært utført siden 1988.

Klikk her for mer informasjon om breen.
1966 - 2019
År areal

(km²)
Kilde
1966 12 N50
1985 11.23
1988 11.28 Aerial photos
2006 10.38 Landsat
2009 10.63 Orthophoto
2019 10.12 Orthophoto
1988 - 2022
År Vinter- balanse (m.v.e.) Sommer- balanse (m.v.e.) Årlig balanse (m.v.e.)
1988  1,95 -3,38 -1,43
1989  3,19 -1,60  1,59
1990  3,66 -2,72  0,94
1991  1,66 -1,65  0,00
1992  2,80 -2,26  0,54
1993  2,60 -1,78  0,82
1994  1,80 -1,87 -0,07
1995  2,72 -2,10  0,62
1996  1,20 -2,29 -1,09
1997  2,67 -3,22 -0,55
1998  2,20 -2,05  0,15
1999  2,10 -2,56 -0,46
2000  3,02 -1,96  1,09
2001  1,23 -2,75 -1,52
2002  2,11 -4,09 -1,99
2003  1,60 -4,06 -2,45
2004  1,61 -2,56 -0,95
2005  2,84 -2,77  0,08
2006  1,33 -3,36 -2,03
2007  2,48 -2,28  0,20
2008  2,39 -2,49 -0,10
2009  1,91 -2,65 -0,74
2010  1,02 -3,05 -2,03
2011  1,82 -3,26 -1,44
2012  2,68 -1,91  0,77
2013  1,61 -3,24 -1,63
2014  2,14 -3,50 -1,36
2015  2,53 -1,81  0,72
2016  2,01 -3,06 -1,05
2017  2,43 -2,24  0,19
2018  1,93 -3,46 -1,53
2019  1,59 -2,80 -1,21
2020  2,91 -2,11  0,80
2021  1,58 -3,36 -1,78
2022  2,20 -2,24 -0,04